https://www.traditionrolex.com/17 Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči  | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Multioborová spolupráce v dětské paliativní péči 

Dětská paliativní péče byla klíčovým tématem odborného setkání, které organizovala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Experti, kteří se této oblasti věnují prostřednictvím různých oborů, diskutovali ve čtvrtek v univerzitní aule.

vloženo před rokem 2 minuty ke čtení

Mezi organizacemi, které se zúčastnily, byly nemocnice, hospice nebo dětská centra. Během akce se diskutovalo o rolích sociálních pracovníků nebo sester v paliativní péči a o stavu dětské paliativní péče v České republice i výuce budoucích odborníků na vysokých školách. Vystoupili rovněž zástupci Nadace rodiny Vlčkových, která se soustřeďuje na rozvoj dětské paliativní péče.

Diskuze se zúčastnili zástupci organizací jako např.:

  • Dětské centrum Veská
  • Centrum provázení Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Perinatální hospic - Dítě v srdci, z.s.
  • Sekce dětské paliativní péče - Česká společnost paliativní medicíny
  • energeia, o.p.s.
  • Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Chrudimská nemocnice
  • Domácí hospic sv. Michaela

Naši organizaci Perinatální hospic Dítě v srdci zastupovala mezi přednášejícími Zdeňka Troníčková, Dis., která představila naši činnost a péči o rodiny po ztrátě miminka. Nechyběla ani krátká prezentace našich memoryboxů. 

Děkujeme za možnost představit naši činnost a jsme rádi, že Univerzita Pardubice už v letošním roce zahrne téma paliativní péče do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnické záchranářství, zdravotně sociální péče i radiologická asistence. Základy dětské paliativní péče bude vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních programů. Velký důraz bude klást na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků.

Zdroj: https://pardubice.cz/na-univerzite-pardubice-se-bude-diskutovat-o-detske-paliativni-peci/

Vloženo Od Byli jsme u toho
https://www.traditionrolex.com/17