Podpořte naši činnost


Děkujeme Vám, že uvažujete o možnosti finančně podpořit naši organizaci. Naše činnost závisí z velké části na finanční podpoře sponzorů i drobných dárců. Pokud se rozhodnete pro finanční podporu, můžete tak učinit několika způsoby:

  1. jednorázovým platebním příkazem na číslo našeho účtu
  2. trvalým platebním příkazem s pravidelným intervalem (pravidelná i když třeba drobnější platba je pro nás nesmírným přínosem a snem každé neziskovky ? )
  3. odkázáním dědictví v závěti

Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely, na jehož základě lze darovanou částku odečíst ze základu daně z příjmu.
Pokud byste místo finančního daru rádi věnovali, či zakoupili něco konkrétního, rádi se s Vámi domluvíme. Ozvěte se prosím na email: jihoceske@ditevsrdci.cz nebo na tento kontakt:

Hana Doskočilová, ředitelka
tel.: 725 972 069

Číslo účtu Jihočeské Dítě v srdci, z.s., vedeného u České spořitelny: 5590529379/0800

Vaše dary nám pomáhají poskytovat pomoc rodinám, které ji potřebují. Děkujeme.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.