https://www.traditionrolex.com/17 Konference „Rodíme se“ | Dítě v srdci
https://www.traditionrolex.com/17

Konference „Rodíme se“

Minulý týden jsme se stali součástí multioborové konference „Rodíme se“, která se konala v Praze a jejímž pořadatelem byla 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy společně s Fakultní nemocnicí Bulovka.

vloženo před 8 měsíci 2 minuty ke čtení

Přestože se jednalo o první ročník konference, jeho téma přilákalo velké množství zájemců. Program naživo nebo prostřednictvím on-line vysílání zhledly dvě stovky účastníků. Na pódiu se postupně vystřídala celá řada odborníků z mnoha různých oborů. 

Konference se zaměřila na sdílení zkušeností nejen všech pečujících profesí (porodní asistentky, porodníci, fyzioterapeuti, neonatologvé, dětské sestry, psychoterapeuté, psychiatři, duly, komunitní pracovnice), ale také samotných rodičů.  Konference byla výjimečná v tom, že prohloubila multidisciplinární spolupráci, v jejímž centru stojí porodní asistentka a její péče o ženu. Přednášející na konferenci představili vlastní praxi a otevřeně hovořili o všech úspěších i problémech a překážkách. Velký prostor dostaly i příspěvky na naše téma perinatální paliativní péče v České republice.

Dominika Pávková, ředitelka Dítě v srdci

Jsem ráda, že Dítě v srdci mohlo být součástí konference „Rodíme se“ , která unikátním způsobem propojila řadu profesí, které s oborem souvisí.  Ačkoliv téma perinatální paliativní péče nebylo hlavním tématem konference, dostalo se mu v rámci péče o ženu dostatečné pozornosti.  O téma na našem stánku projevila také řada studentů zdravotnických oborů. Jsem velmi ráda, že i toto téma je v hledáčku jejich pozornosti, protože  s perinatální paliativní péčí se jednou budou v praxi setkávat. 

Zdeňka Troníčková, sociální pracovnice Dítěte v srdci

Vloženo Od Byli jsme u toho
https://www.traditionrolex.com/17