Pohřeb a jeho organizace


Rozhodujete se, zda pohřbíte Vaše děťátko?

Někdy se stává, že rodiče mají v prvních hodinách po ztrátě miminka pocit, že už další zátěž nezvládnou a že nezvládnou tedy ani pohřeb. Důležité je, aby věděli, že mají dostatek času si vše promyslet. Ze zákona je dána lhůta 96 hodin po porodu nebo potratu mrtvého miminka, kdy se rodiče mohou rozhodnout, zda se budou podílet na pohřbu dítěte a jak jej zorganizují.

Pokud se rodiče rozhodnou, že své dítě pohřbít nechtějí, stává se, že později svého rozhodnutí litují. Složitě zjišťují, kde se vlastně ostatky jejich miminka nacházejí a zda s nimi bylo zacházeno s úctou. Často se stává, že se jim tyto informace pak už nepodaří zpětně získat.

Podle zákona lze dnes pohřbít miminko, které se narodilo v jakémkoliv týdnu těhotenství a které bylo jakkoliv velké.

Mnozí rodiče si přejí pro své děťátko uspořádat pohřební obřad. Vypravení pohřbu je v naší společnosti rituálem, který rodině umožní rozloučení s milovanou osobou a pro mnohé rodiče je právě pohřeb velmi důležitou součástí uctění památky dítěte, stvrzením jeho krátkého pozemského bytí.

Někteří rodiče se rozhodnou pohřeb nevypravit, ale mohou zvolit jinou formu rozloučení, jako je vypuštění lodičky po vodě či balonku do nebe. Někdo se rozhodne postavit děťátku pomníček na místě, které má rád, někdo zasadí květinu či strom.

Záleží zcela na Vás, co si přejete a co považujete za správné. Rozloučení s děťátkem je důležitý rituál, který pomáhá na cestě k vyrovnání se s touto těžkou životní událostí.

Způsob pohřbení

V České republice jsou podle zákona o pohřebnictví možné dva způsoby pohřbení (přičemž termín pohřbení nemusí být totožný s pohřbem, tj. s obřadem): buď uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti, nebo jejich zpopelnění v krematoriu. Popel lze pak buď uložit na hřbitově, nebo je také možné si jej odnést domů.

Pohřeb

Pro vypravení pohřbu rodiče, nebo kterákoli jiná blízká osoba, kontaktují vybranou pohřební službu, která na základě vydaných dokladů a uzavřené smlouvy pohřeb zajistí. Se zaměstnanci vybrané pohřební služby je nutné konzultovat okolnosti a podrobnosti pohřbu. Domluvíte se na tom, jakou máte představu, co byste si rádi objednali u nich a co byste si rádi zařídili a připravili sami, ať už jde o smuteční oznámení, hudbu, podobu, místo obřadu a podobně.

Ze zákona je též možné, že si mohou rodiče své miminko vypravit k pohřbu sami. To znamená, že pokud si to přejete, domluvíte se s pohřební službou a ta Vám umožní ve svých prostorách děťátko zaopatřit a připravit k pohřbu.

Doklady potřebné k vypravení pohřbu:

  • doklad totožnosti objednatele pohřbu
  • list o prohlídce zemřelého nebo písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o potratu
  • rodný list dítěte – pokud je k dispozici.

Pohřebné

Při vypravení pohřbu nezaopatřenému dítěti vzniká ze zákona nárok na pohřebné, jehož současná výše činí 5.000 Kč. Jde o jednorázovou dávku, nezávislou na příjmu vypravitele.

V případě potratu však nárok na pohřebné dle současné legislativy bohužel nevzniká.


Zdroje:

Naděžda Špatenková, Poradenství pro pozůstalé (Grada Publishing, a. s. 2013) Když zemře miminko (Nadační fond Klíček 2018) www.prazdnakolebka.cz