Slova útěchy


Mít někoho rád

je to vlastně krásný
mít někoho rád
jenom mít rád
nic od něj nečekat

je to vlastně krásný
mít někoho rád
jenom mít rád
a za něj děkovat

je to vlastně krásný
rád mít někoho
hrozně mít rád
přesto se rozloučit

(Anežka Zemenová)„Vždyť silná jako smrt je láska… „

(Píseň písní)

„Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne…“

(list Korinťanům)


Chci

Být přítomna plně
v t o m t o o k a mžiku
Nepředbíhat dění
tajnými zkratkami
Věřit nezaopatřeně
Neuhýbat tichu
Neodhánět naděj
Přijímat poznání

(Filothea)


Je to nesmysl, řekl rozum.
Je to takové, jaké to je, řekla láska.

Je to neštěstí, řekla vypočítavost.
Je to jen bolest, řekl strach.
Je to beznadějné, řekla soudnost.
Je to takové, jaké to je, řekla láska.

Je to směšné, řekla pýcha.
Je to lehkomyslné, řekla opatrnost.
Je to nemožné, řekla zkušenost.
Je to takové, jaké to je, řekla láska.

(Erich Fried)


Na konci vždy vše dobře dopadne.
A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.

(John Lennon)


Prošla jsem si všemi pocity.
Zmaru, nesmyslnosti všeho, výčitek, sebelítosti, stesku, prázdnoty.

Pak jsem se jednoho rána probudila s vděčností,
že s námi Emička prožila těch devět měsíců a měla se až do posledních chvil hezky.

(maminka Marie)


I z kamenů, které leží na cestě,
se dá vystavět něco krásného
.

(Johann Wolfgang von Goethe)


Slzy jsou slova, která srdce nedokáže vyslovit.


Nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou létali ptáci starostí a zármutku. Můžeš však zabránit
tomu, aby si na tvé hlavě vybudovali hnízdo.


(čínské přísloví)