Pietní místo dětem, které neseme v srdci v Českých Budějovicích

 

Na podzim roku 2021 jsme ve velmi krátké době vybudovali toto místo na hřbitově sv Otýlie.

Návrh jihočeských umělců, sochaře Františka Postla a výtvarnice Barbory Bohuslavové ze SUPŠ sv. Anežky České z Českého Krumlova vyjadřuje ten nejpřirozenější moment pro meditaci nad bolestnými událostmi v našem životě – zamyšlený pohled do nebe „nádech a výdech“.

Záměrem je vytvořit jemnou a křehkou sochu, která symbolicky bude směřovat k nebi. V poklidném rozmýšlení se člověk posadí, pohlédne vzhůru a na vrcholku štíhlého mramorového hranolu objeví skleněná křídla, zaznamenávající sluneční světlo.

Autor sochy František Postl

Téměř každý člověk má ve svém okolí rodinu, která během těhotenství nebo krátce po narození přišla o své vytoužené dítě. Tuto zkušenost má v Česku téměř 15% rodin. Sdílení bolesti, duchovní a psychologická pomoc, ale také možnost se s miminkem rozloučit jsou nezbytné pro proces vyrovnání se s touto bolestnou událostí. Tomu mohou sloužit i pietní místa na hřbitovech, kde mají nejbližší možnost se s miminkem rozloučit.


Kde pietního místo najdete


Poděkování

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří na vybudování tohoto místa přispěli veřejnou sbírkou, velké díky za finanční podporu patří Městu České Budějovice, Jihočeskému kraji a těmto dalším dárcům:

obec Mirkovice
obec Radhostice
město české Budějovice