Individuální poradenství

Poskytujeme informace a podporu rodinám, které jsou zasažené ztrátou miminka během těhotenství, při porodu nebo po něm.

Individuální poradenství organizace Dítě v srdci poskytují poradenští (sociální) pracovníci pro klienty z celé České republiky. Konzultace probíhají individuálně telefonicky, on-line nebo osobně v poradně Dítěte v srdci a skupinově osobně nebo on-line. Na osobní konzultaci je třeba se předem objednat.

Pracovníci poradny provází klienty, kteří prožívají úmrtí miminka v těhotenství, při porodu nebo do 6 měsíců po něm. Plánujeme péči a poskytujeme odborné sociální poradenství. Nabízíme informace o službách, které mohou při péči pomoci, a o dostupné finanční podpoře. Poskytujeme také informace o službách Dítěte v srdci. 
 

Mezi základní služby našeho poradenství patří:

  • Poradenství při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí spojených se ztrátou dítěte
  • Poradenství v oblasti nároku na sociální dávky, na které mají rodiny nárok při ztrátě miminka
  • Poradenství pro zvládání zátěžových situací
  • Pomoc a podpora při komunikaci rodiny o ztrátě dítěte a potřebách z ní plynoucí, s blízkým i vzdálenějším okolím
  • Zprostředkování navazujících služeb a kontaktů na další nápomocné odborníky

 

Provozní doba poradny Dítě v srdci


Telefonicky nebo on-line

Provozní doba: každý všední den od 8 do 16 hodin.

Telefon: 731 031 064
E-mail: poradna@ditevsrdci.cz

Po předchozí domluvě je možnost komunikovat on-line prostřednictvím aplikace (např. Zoom). 


Osobní návštěva

Můžete nás navštívit osobně na adrese: Poradna Dítě v srdci, Jiráskovo náměstí 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí, kde máme k dispozici jednu konzultační místnost s kapacitou jednoho klienta v daném okamžiku. 
Na osobní konzultace je třeba se předem telefonicky objednat na tel. čísle 731 096 354.

 

Rozsah poskytované služby

V individuálním poradenství je poskytováno klientovi maximálně 8 konzultací / poradenských intervencí (e-mailů, telefonátů, online nebo osobních setkání) setkání. Rozsah jedné takové intervence je max. 60 min. 

Do tohoto rozsahu nejsou započítávány drobné organizační kontakty (např. zaslání mailu s dokumenty dojednanými v osobním rozhovoru, telefonická domluva na termínu schůzky).

Blog Ze Srdce