Dvanáctero pro provázení

Ztráta miminka je situace, na kterou se nikdy nemohou rodiče předem připravit a ve svém okolí nemají obvykle nikoho, na koho by se mohli obrátit. Role zdravotního personálu jako průvodce při perinatální ztrátě je tak nezastupitelná a velmi důležitá.

Zdravotní personál je obvykle první, s kým se setkají rodiče po zjištění, že jejich dítě nežije. Při perinatální ztrátě vysokou mírou pečující personál ovlivňuje svou péčí i to, jakým způsobem rodiče ztrátu dítěte zvládnou a jakou zátěž si ponesou do budoucna.

Provázení je ovlivněno řadou faktorů, které nemůže zdravotník dopředu znát - např. rodinné zázemí rodičů, osobnostní vlastnosti, jak pokročilé těhotenství při ztrátě bylo,... Vše společně může výrazně ovlivňovat průběh porodu a hospitalizace a zdravotní personál by na to měl být připraven. 

Dítě v srdci - provázení při perinatální ztrátě

 

12 + 1 doporučení pro provázení

Sestavili jsme dvanáct bodů (a jeden navíc), které mohou být pro zdravotníky nápomocným vodítkem při provázení rodiny během porodu mrtvého dítěte. Věříme, že naše dvanáctero podpoří zdravotníky v náročné situaci a navede je k poskytování péče tak, aby jejich péče ve svém důsledku usnadnila rodičům proces truchlení a eliminovala případné komplikace v truchlení do budoucna.

 

 • 1. Dejte průchod emocím
  Podpořte v rodinu v projevení emocí. Nechte rodiče plakat. K silným emocím pláč patří a pomáhá odplavit prvotní emoční vlnu a snižuje hladinu stresu. Máte-li možnost, zprostředkujte kontakt na krizového interventa a či nemocničního kaplana. 
 • 2. Mluvte s rodiči o miminku
  Zeptejte se na jméno, kterým chtěli rodiče své dítě pojmenovat a používejte ho v komunikaci. Nepoužívejte lékařské termíny, používejte vždy označení jako např. „vaše miminko“, „váš chlapeček“, „vaše holčička“. Používejte oslovení „maminko, tatínku“.  Pro rodiče je důležité přijmout svou roli a nepopírat ji.  Chovejte se k dítěti s úctou a respektem, buďte příkladem. 
 • 3. Nabídněte rozloučení s miminkem
  Mluvte s rodiči o možnostech rozloučení a podpořte je v rozhodnutí své miminko vidět a pochovat si jej. Někteří rodiče zprvu loučení odmítají, ale později toho velmi litují. S odstupem času si rodiče velmi váží času, který se svým dítětem měli možnost takto strávit. Pokud se rodiče s miminkem loučit nechtějí, nabídněte jim možnost vytvořit fotografii, pro kterou si mohou přijít později. 
 • 4. Podporujte vytváření upomínek
  Upomínky na miminko mají s odstupem času pro rodiče obrovskou cenu. Nabízejte jim všechny dostupné možnosti a podporujte jejich vytváření. Udělejte otisky ručiček a nožiček, nabídněte vytvoření fotografií. Pokud si to rodiče přejí, udělejte fotografii nejen miminka, ale také společnou s rodiči. 
 • 5. Předejte memorybox
  Memorybox je vzpomínkovou krabičkou, která obsahuje vše důležité pro rozloučení se s miminkem a vytváření upomínek. Citlivě rodičům představte její obsah a jak jej mohou využít. Více o memoryboxech Dítěte v srdci
 • 6. Dopřejte čas na rozloučení
  Pro rozloučení s dítětem zajistěte důstojné a klidné prostředí a dopřejte rodičům tolik času, kolik ho potřebují. Pokud je to jen trochu možné, dovolte se rozloučit i sourozencům a prarodičům miminka.
 • 7. Upozorněte na lhůtu k vypravení pohřbu
  Nezapomeňte rodičům sdělit informace o lhůtě pro rozhodnutí o vypravení/nevypravení pohřbu. Rodiče se musí rozhodnout do 96 hodin od porodu, jakým způsobem naloží s ostatky svého dítěte. 
 • 8. Předejte informace o pitvě
  Sdělte rodičům informace o pitvě a kdy a kde mohou očekávat její výsledky. Informujte rodiče o možnosti podat žádost o neprovedení pitvy (vzor formuláře žádosti zde).
 • 9. Poskytněte informační materiály
  Předejte rodičům maximum informací a dostupných informačních materiálů. Můžete je odkázat na naši webovou stránku www.ditevsrdci.cz, kde rodiče naleznou řadu doporučení i praktických informací.
 • 10. Respektujte rozhodnutí rodiny
  Podporujte rozhodnutí rodiny a respektujte jakékoliv projevy smutku. Nehodňoťte a poskytněte péči rodině bez ohledu na věk, náboženství, národnost... Ujisťujte rodiče, že pro své dítě udělali oni i vy maximum.
 • 11. Zajistěte péči sociálních pracovníků
  S porodem mrtvého dítěte souvisí řada úředních úkonů, které rodiče musí vyřešit (dávky peněžité podpory v mateřství, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek...). Pokud máte možnost, zprostředkujte kontakt se sociálním pracovníkem ve vaší nemocnici nebo předejte kontakt na odborné sociální poradenství Dítěte v srdci.
 • 12. Připravte rodiče na návrat domů
  Po ukončení hospitalizace čeká rodinu proces truchlení a zpracování ztráty jejich dítěte. Toto období může být pro rodinu velmi náročné a potřebují pro jeho zvládnutí dostatek informací. Doporučte rodičům vhodnou literaturu, klaďte důraz na ohleduplnost k jejich vlastnímu zármutku a informujte je o možných rozdílech v truchlení muže a ženy. Doporučte jim dbát na své zdraví a životosprávu. Předejte kontakty na psychologickou pomoc či krizovou intervenci.

13. Pečujte o sebe

Myslete také sami na sebe a pečujte o svou pohodu.  Péče o rodiče při ztrátě miminka  je zátěžovou situací pro všechny zúčastněné a pocity bezmoci a marnosti mohou doléhat i na zdravotníky. Dodržujte pravidla psychohygieny. 

Blog Ze Srdce