Pohřeb a rozloučení se s miminkem

Ze zkušeností rodin po ztrátě miminka víme, jak důležitý je pro ně samotný rituál rozloučení se s miminkem a pocit, že vědí, kde je jejich miminko uloženo.

Během lhůty  96 hodin od úmrtí miminka se musíte rozhodnout, zda své miminko chcete pohřbít sami, zda si chcete vyzvednout urnu nebo zda pohřeb uspořádat nechcete. Na vybavení pohřbu máte právo i v případě potratu.

Vybavení pohřbu 

Pokud se rozhodnete pohřeb uspořádat, je nutné kontaktovat pohřební službu, kterou si můžete sami zvolit a domluvit potřebné detaily.

V nabídce služeb jednotlivých pohřebních služeb jsou obrovské rozdíly. Dobré pohřební služby umožňují tzv. vypravení miminka do rakve. V praxi to vypadá tak, že v místnosti pro úpravu těl máte právo svoje miminko obléci, pochovat a uložit si jej do rakvičky. Často při tom rodiny doprovázejí naše krizové interventky. Možnost pochovat si svoje dítě, posedět u něj a udělat si fotografii vám může nahradit samotné pořádání obřadu se zavřenou rakvičkou.

Vybavení pohřbu - Dítě v srdci

V případě vybavení pohřbu (s výjimkou pohřbu při potratu do 12. týdne těhotenství) má rodina nárok na jednorázovou dávku pohřebného ve výši 5000 Kč. Více informací zde.
 

Doklady nutné ke sjednání pohřbu

  • Doklad totožnosti objednatele pohřbu,
  • List o prohlídce zemřelého, který je zapotřebí k převzetí těla pohřební službou (ev. vlastní formulář, kterým je vypravitel pohřbu k převzetí těla zmocňuje),
  • v případě potratu lékařskou zprávu nebo Potvrzení o potratu,
  • oblečení či hračky pro miminko (není nutné). 

 

Dohledávání místa uložení ostatků miminka

Pokud během lhůty 96 hodin od úmrtí miminka pohřeb z jakéhokoliv důvodu nesjednáte, je tělíčko vašeho miminka předáno pohřební službě ke kremaci a ostatky následně uloženy do společného hrobu na anonymním místě. Dítě v srdci zajišťuje dohledávání místa uložení ostatků. V případě zájmu o tuto službu můžete kontaktovat Zdenu Troníčkovou na e-mailu: zdena@ditevsrdci.cz.

 

Když k rozloučení nedojde…

Někdy nepříznivé okolností zabrání rozloučení se s miminkem nebo zprvu odmítnete uspořádání pohřbu a později je vám to líto. Zpětně si to nevyčítejte. V dané chvíli jste jednali podle svého nejlepšího vědomí, a pokud byste se naopak do rozloučení v dané chvíli nutili, mohlo by dojít k prohloubení traumatu.

Forma rozloučení či uspořádání pohřbu nevypovídá o tom, jestli jste nebo nejste dobrými rodiči. I v budoucnu máte několik možností, jak se se svým miminkem rozloučit „virtuálně“. I tato forma může být velmi ozdravná a záleží na vás, jaký způsob rozloučení zvolíte.

Řada rodičů se loučí například: 

  • uspořádáním symbolického pohřbu (zakopání krabice s fotkami, hračkami apod.),
  • sepsáním dopisu pro miminko,
  • zasazením stromu na zahradě, 
  • vytvořením pomníčku na libovolném místě, kde můžete zapalovat svíčku, pokládat květiny, hračky,
  • vypouštěním vzkazu pro miminko balonkem do vzduchu či lodičkou po vodě aj. 

Dítě v srdci - rozloučení s miminkem

 

Když na začátku přijde konec - průvodce při ztrátě miminka

Stáhněte si on-line průvodce pro rodiny zasažené ztrátou miminka

 

Blog Ze Srdce